header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

HVM: Lidmaatschap Contributie

Informatie:
 
Contributies 2023 – 2024

Senioren (18-35 jr)

€ 407,50

A, B, en C junioren (12-18 jr)

€ 352,50

D junioren (10-11 jr)

€ 327,50

E junioren (8-9 jr)

€ 302,50

F junioren (7 jr)

€ 302,50

Benjamins en Funckeys (5-6 jr)

€ 207,50

G Hockey (7-14 jr)

€ 157,50

Recreanten (trimmers)

€ 277,50

Trainingslid Junioren (5-7 jr)

€ 187,50

Trainingslid

€ 277,50

Trainingslid + 10 rittenkaart (wedstrijden) € 337,50

Zaalhockey

€ 90,00

Veteranen (D30+, H 35+)

€ 407,50

 
Inschrijfgeld: €30 per inschrijving.
Het lidmaatschap duurt van 1 juli t/m 30 juni van ieder jaar.
 
Betalingsmogelijkheden
Nieuwe leden kunnen uitsluitend via automatische incasso betalen.
 
Machtigingsformulier tot automatische incasso:
Deze betalingsmethode scheelt ieder jaar veel administratieve handelingen voor de vereniging. Bij het aanmelden heb je reeds een machtiging afgegeven tot het moment van opzegging, waarbij het contributiebedrag in 2 termijnen zal worden betaald. (indien gewenst kan er een grotere spreiding worden ingericht in overleg met de penningmeester HVM) De incassodata zijn:
1 termijn: september van ieder jaar
2 termijn: januari van ieder jaar

Wij schrijven de door jou verschuldigde contributie in bovenstaande maand van de door jou opgegeven rekening af, vóóraf ontvang je per mail de factuur en de incassodatum. Bij onjuiste incassering kun je deze incasso binnen 14 dagen door de bank laten storneren. Je dient zelf zorg te dragen voor voldoende saldo en de juiste gegevens.
 
Boete
Wanneer wij, ondanks onze inspanningen, de contributiebetaling niet ontvangen zal dit leiden tot uitsluiting van trainingen en wedstrijden.

Betalingsproblemen
Als je (tijdelijk) de contributie niet kunt betalen, dien je altijd contact op te nemen met de contributieadministratie om aanvullende afspraken te maken. Mailadres: [email protected]. Je dient dit elk jaar te doen, voor de incassoperiode van september en/of de incassoperiode van januari.
 
Restitutie contributie
De club ontvangt regelmatig verzoeken tot restitutie van contributie omdat een lid in verband met een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Helaas kunnen wij hier niet in tegemoet komen. Indien je vóór aanvang van het seizoen laat weten dat je niet in staat bent om te spelen, kan het lidmaatschap worden stopgezet.
 
Aanmelden
Aanmelden gaat snel en gemakkelijk via internet; de gegevens worden meteen opgenomen in de database. Dit scheelt jou en de vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Ga hiervoor naar het inschrijfformulier. Let op, je dient o.a. accoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze staan ook op de website onder Statuten en Huishoudelijk Reglement en kun je dus inzien alvorens akkoord te geven.
 
Als je alle stappen hebt doorlopen dan kun je het inschrijfformulier printen en voor akkoord ondertekenen.
 
Hierna moet je het versturen naar:
Ledenadministratie HVM
Korenbloem 5
3641 VN MIJDRECHT
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je binnen 5 werkdagen een bevestiging van het lidmaatschap vanuit de ledenadministratie. Let op; indien er een wachtlijst is dan zul je hiervan op de hoogte worden gesteld.
 
Zoals aangegeven zal de contributie in 2x worden afgeschreven, te weten in september en januari. Als je lid wordt van Hockey Vereniging Mijdrecht dan betaal je de inschrijfkosten tegelijk met de 1e afschrijving van de contributie.
 
Opzeggen
Het lidmaatschap opzeggen is alleen mogelijk door het versturen van het formulier 'opzegging lidmaatschap' naar [email protected]

Dit dient te gebeuren vóór 30 april van ieder jaar. Dit is in verband met het samenstellen van de teams en de opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.

Meld je je af na deze datum, dan ben je de gehele contributie voor het komend seizoen verschuldigd. Houd er rekening mee dat daarbij ook je team gedupeerd wordt.

Bij aanmelding als lid is er altijd inschrijfgeld/administratiekosten verschuldigd; dus als je je afmeldt en je wilt later alsnog weer lid worden in het nieuwe seizoen is er weer inschrijfgeld verschuldigd.

Je zult te allen tijde een schriftelijke mailbevestiging ontvangen van de opzegging. Deze zal worden verstuurd vanuit de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging hiervan hebt ontvangen. Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig worden geaccepteerd.

 

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht