header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

ALV HVM - 20 juni 2024

Nieuws afbeelding 10-4-2024
Agenda 20 juni 2024

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vergadering (Juni 2023)
3. Ingekomen stukken
4. Terugblik seizoen 2023/2024
a. Secretariaat
b. Technische Commissie
5. Financieel jaarverslag seizoen 2023/2024
6. Rooster van aftreden bestuur / bestuur mutaties
7. Stemronde 1
8. Begroting en vaststelling contributies seizoen 2024/2025
9. Stemronde 2
10. Speerpunten seizoen 2024/2025
11. Doorgeef Stick
12. Rondvraag
13. Sluiting

Gerelateerde nieuwsberichten

Vrijwilligers BBQ 28 juni

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht