header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Scheidsrechters en LISA

23-9-2008 Van het bestuur

Wat een heerlijk weekend: twee zonnige dagen met volle velden bij HVM! Het was een tijd geleden dat het ook op zondag een drukte van belang was. Lekker gehockeyed, prima uitslagen, hete bitterballen en pas laat naar huis…

Om dit soort weekends mogelijk te maken, is er veel zichtbaar en onzichtbaar werk dat moet worden verricht door ons allemaal. Graag uw aandacht voor twee belangrijke onderwerpen:

1) SCHEIDSRECHTERS

Een wedstrijd spelen zonder twee scheidsrechters is niet mogelijk en niet toegestaan. Het aantal wedstrijden per jaar dat een HVM scheidsrechter (met kaart) moet fluiten, is eenvoudig uit te rekenen. Kort door de bocht: tussen de 18 en 20 teams, 11 thuis wedstrijden in een jaar, 200 wedstrijden en dus hebben we 400 scheidsrechters nodig. Er staan slechts 71 scheidsrechters op de lijst, wat inhoudt dat iedereen op die lijst 5½ keer moet fluiten. Dat is veel. Vandaar dat we een paar dingen gaan doen om te zorgen dat er meer scheidsrechters op de lijst (terug) komen. Het uitgangspunt hierbij is: SPELEN = FLUITEN.

Ten eerste wordt de lijst met scheidsrechters weer eens goed ‘opgefrist’; in principe komt iedereen die een scheidsrechterskaart heeft op de lijst te staan. Alleen bij zwaarwegende redenen wordt iemand eventueel niet opgenomen op de lijst.

Daarnaast moet iedereen uit de Junioren B-leeftijd en hoger zijn/haar scheidsrechterskaart halen. Afgelopen week was een slechte start: slechts 6 van de 35 ingeschreven cursisten kwamen opdagen!? Iedereen wordt geacht alsnog aan de cursus mee te gaan doen en de gemiste les zelf in te halen. Overigens: iedereen kan op kosten van HVM de cursus volgen en je wordt begeleid vanuit de scheidsrechterscommissie.

Ten derde: net als bij andere verenigingen, zullen wij er ook toe overgaan om de fluitplicht vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement. De negatieve tendens rondom het fluiten dienen we immers snel te doorbreken. Nogmaals: SPELEN = FLUITEN. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat er binnenkort weer voldoende scheidsrechters staan die enkele keren per jaar zelfverzekerd hun potje fluiten!

2) LISA

Er is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt om op korte termijn LISA (Leden Informatie systeem) voor iedereen toegankelijk te maken. Als vereniging zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid, wat een toenemende druk legt op de ‘organisatie’ HVM. Denk daarbij aan: barbezetting, scheidsrechters, vrijwilligers, technische commissie etc. etc. Als we alles goed willen laten verlopen en ook nog willen groeien dan moeten we klaar zijn om groeistuipen en onvoorziene omstandigheden de baas te blijven!

Wat is LISA nu precies en kan LISA ons helpen bij de visie die we als Bestuur hebben voor de komende jaren? LISA bestaat o.a. uit een website, die al onze leden toegang geeft tot de meest recente informatie. Als lid, maar ook onze vrijwilligers krijgen een toegangscode, bestaande uit een lidnummer en een wachtwoord. In LISA zijn alle gegevens van HVM opgeslagen in een centrale database. Belangrijk is dat wel elk gegeven maar één keer vast hoeven te leggen. Iedereen werkt dan ook met dezelfde gegevens. Als uw email adres of mobiele nummer verandert, kunt u dit zelf aanpassen en als een coach of trainer aan alle kinderen uit zijn team een mail wil sturen is dat één druk op de knop. Alle scheidsrechters worden ingevoerd met kaartnummers, niveau en aantal keren dat men heeft gefloten.

Wat zit er nog meer in LISA?

BAS: Bar Administratie Systeem

Systeem dat alle leden inzicht geeft in het actuele barschema en in de gelegenheid stelt om zichzelf in te plannen in het barschema.

EMMA: Elektronisch Mail MAgazine

Online systeem voor onze leden en vrijwilligers, waarin ze toegang hebben tot hun teamgegevens, persoonlijke instellingen, profielen, voorkeuren etc. Direct gekoppeld met de ledenadministratie.

LARS: Leden ARbitrage Systeem

Hiermee worden alle scheidsrechtersplanningen gemaakt en kunnen leden en vrijwilligers die scheidsrechter zijn zich ook zelf indelen voor hun fluitbeurt.

MATS: de materialenregistratie

De vereniging registreert alle materialen. Materialen worden gekoppeld aan spelers (keepers bijvoorbeeld), de aanschafwaarde wordt geregistreerd alsmede de geschatte levensduur. Hiermee wordt inzicht gegeven in de balanswaarde van de materialen. Voor de commissie is het makkelijk te bepalen als materiaal zoek raakt bij welke keeper dit hoort; met het unieke nummer dat op het materiaal te vinden is kan de 'eigenaar' eenvoudig worden opgespeurd. Bovendien hebben keepers zelf inzicht in welke materialen aan hen zijn uitgereikt.

Juist die vastlegging van een heleboel verschillende gegevens in een centraal systeem, zal de communicatie, snelheid van werken – beslissingen nemen, inzichtelijk maken van processen etc. enorm ten goede komen. De vrijwilligers die al met LISA werken zijn erg enthousiast en wij hopen dat u dat straks ook bent! De nieuwe site gaat snel in de lucht, waarna die met een kleine groep vrijwilligers snel gevuld zal worden. Wees gerust, de eerste weken zal er best iets misgaan, maar we zullen er voor zorg dragen dat ook dat deel snel op orde komt. Binnenkort starten we met de uitgifte van toegangscodes. Daarover wordt u spoedig geïnformeerd.

Tot op de velden,

Peter A. Tijssen

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht