header foto header foto header foto
 
TC

Gezocht: Hoofdtrainer Hockey Vereniging Mijdrecht

Nieuws afbeelding 5-3-2019

Profiel Hoofdtrainer Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM)

 

Waar staat HVM voor?

HVM is een vereniging met een familiair karakter met ambitie, die de mogelijkheid biedt de hockeysport te beoefenen op zowel recreatief en prestatief niveau voor jong en oud in de regio rond Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, met andere woorden de gemeente De Ronde Venen. Wij dragen bij aan de sportieve en sociale vorming van de jeugd met een faire en respectvolle opstelling van onze leden, ouders en begeleiders.

Onze vereniging is laagdrempelig. Op sportief gebied hebben wij een goede balans tussen recreatie en prestatie. HVM kent prestatieteams die allen in de subtop en topklasse spelen en breedteteams in de niveaus eronder, waarbij gestuurd wordt op een goede aansluiting tussen de teams in verband met invalbeurten en wisselingen naar aanleiding van de selectieronde. De aansluiting van de jeugd op de seniorenteams is voor de komende jaren een aandachtspunt. HVM is niet alleen actief op het veld, ook het zaalhockey is een structureel onderdeel van het lidmaatschap vanaf de E-lijn. HVM is trots dat zij een groep van ongeveer 40 jeugdtrainers heeft. Het zorgdragen voor het behoud van een goede piramide qua leeftijd en ervaring heeft onze permanente aandacht.

Naast hockey gerelateerde activiteiten organiseren de vrijwilligers van HVM diverse gezelligheidsactiviteiten. Inzet van ouders en leden is essentieel voor het goed functioneren van de vereniging. Het activeren van vrijwilligers is daarom een speerpunt voor de komende jaren.

HVM zoekt een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020 met de intentie om zeker drie jaar aan HVM verbonden te blijven.
De hoofdtrainer komt in dienst bij HVM voor ongeveer 25 uur per week gedurende het hockeyseizoen.

 

Taken en verantwoordelijkheden van de hoofdtrainer

 • Het uitvoeren van het hockey technisch beleid van HVM.
 • Het opstellen en implementeren van het jaaropleidingsplan inclusief de trainingsinhoud voor de trainers van de breedteteams;
 • Het opleiden en begeleiden van de trainers;
 • Het signaleren en implementeren van nieuwe (technische) ontwikkelingen;
 • Het coördineren, het waarborgen van de continuïteit en beoordelen van de trainingen;
 • Het creëren van een veilige en prettige omgeving voor de leden en trainers;
 • Het coördineren van de jeugdopleidingen (HT2 (achttallen en elftallen) en HT3);
 • Het organiseren en inhoudelijk vormgeven van trainersavonden;
 • Het voeren en vastleggen van functioneringsgesprekken met de trainers;
 • Het begeleiden van eventuele stagiaires;
 • Het bijhouden van aanwezigheid en afwezigheid van de trainers;
 • Eventueel het trainen en coachen van een of meerdere teams (in overleg met TC).

Functie-eisen

De hoofdtrainer bezit de volgende kwalificaties:

 • Is didactisch onderlegd;
 • Heeft minimaal HT3 doorlopen of een vergelijkbare opleiding Lichamelijke Opvoeding;
 • Heeft ruime ervaring met het trainen en coachen van prestatie- en/of breedteteams;
 • Heeft ruime ervaring met het begeleiden van jeugdspelers;
 • Heeft ruime ervaring met aansturing van trainers en het toepassen van het train-de-trainer concept;
 • Heeft kennis van actuele trainingsmethodieken en is in staat deze toe te passen;
 • Heeft ervaring met het toepassen van het ledenvolgsysteem;
 • In het bezit van een Verklaring omtrent gedrag van minder dan 1 jaar geleden en 2 referenties.

 

Gevraagde competenties

De hoofdtrainer bezit de volgende competenties:

 • Het kunnen motiveren, enthousiasmeren en stimuleren van de trainers en coaches;
 • Het kunnen overdragen van kennis;
 • Oog en oor hebben voor leden en hun ouders/empathisch vermogen/laagdrempelig;
 • Boven de groep én ertussen kunnen staan;
 • Communicatief vaardig;
 • Overtuigingskracht;
 • Proactief en gedreven;
 • Sterk organisatorisch vermogen en structuur biedend;
 • Flexibel.

 

Plek in de organisatie

De hoofdtrainer stuurt alle trainers aan en beoordeelt hen ook periodiek. De hoofdtrainer legt verantwoording af aan de voorzitter van de Technische Commissie, die tevens bestuurslid is. De hoofdtrainer werkt nauw samen met de Technische Commissie en specifiek de trainingscoördinator in deze commissie. De voorzitter van de Technische Commissie zal halfjaarlijks met de hoofdtrainer de invulling van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden evalueren en waar nodig bijstellen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Trainingsschema tot eind seizoen 2019-2020

Sponsoren

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht