header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
TC

Nieuwe spelregels voor 3- 6- en 8-tallen

11-9-2009
Hierbij het resultaat van de openingsvergadering van ons district, ons standpunt bepaald t.a.v. de invoering van de nieuwe spelregels voor de Jongste Jeugd in het district Noord Holland.
 
1. De selfpass wordt toegepast bij de 8- en 6-tallen.
 
2. De 5 meterregel wordt niet toegepast bij de 8-tallen: De cirkel blijkt veel groter dan afgebeeld op de KNHB-site met als gevolg, dat het 5 metergebied opschuift tot bijna aan de middellijn en de zijlijn. Op veel 8-tal velden ontbreekt een cirkel, zodat er met pilonnen moet worden gewerkt om iets van een cirkelidee te creeren, hetgeen het nemen van de vrije slag nog onoverzichtelijker maakt. Daarom is besloten om, als de aanvallende partij een vrije slag binnen 5 meter buiten de cirkel krijgt toegewezen, de vrije slag op de plaats van de overtreding indirect te laten nemen. Zo leren de kinderen wél het principe van de indirecte vrije slag, maar zónder het onnodige oponthoud van het terugleggen van de bal op het toch wat onoverzichtelijke 8-tal veld.
 
3. Bij de 3-tallen wordt de selfpass niet toegepast: Voor kinderen, die net begonnen zijn met hockey, staat het leren samenspelen op de voorgrond. Daarvoor is een relatief klein speelveldje ontwikkeld, waar de selfpass - tactisch argument - nog niet bij hoort. Vanwege het - technische - argument, dat jonge kinderen moeite hebben met het spelen van een stilliggende bal is het voorstel gedaan om bij de 3-tallen een voortikje toe te staan bij een vrije slag. Dat is - voor alle duidelijkheid - een tikje, waarbij het kind nog een stap kan doen voor het de bal daadwerkelijk speelt, maar niet gaat lopen met de bal.
 
4. Het spreekt vanzelf, dat er alleen volgens deze regels gespeeld kan worden, als de spelleiders in goed onderling overleg en sturend optreden. Met name bij een duidelijk verschil in niveau tussen beide teams kan het nodig zijn om het sterke team beperkingen op te leggen bij o.a. de selfpass!
 
5. Aan het einde van de voorcompetitie zal er een uitgebreide evaluatie plaats vinden, waarbij zoveel mogelijk mensen "van de werkvloer" betrokken worden, om te zien hoe wij na de herfstvakantie verder gaan.
 
Zie ook de uitleg op de KNHB-site: Nieuwe spelregels voor 3- 6- en 8-tallen.

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht