header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
TC

Indelingsbeleid ABCDEF-jeugd

14-4-2009

Indelingsbeleid ABCDEF-jeugd
Seizoen 2009-2010

Inleiding

Doelstelling van dit document is om alle betrokkenen helder te informeren over de wijze waarop HVM zal omgaan met het indelen van teams voor het seizoen 2009-2010.

Het indelingsbeleid voor jeugdteams heeft tot doel:

· De voorwaarden te scheppen voor zo veel mogelijk hockeyplezier voor alle leden van HVM

· Het formeren van homogenere teams, zowel qua trainings- en wedstrijdmentaliteit als qua hockeytechnisch vermogen.

· Zorgen voor een heldere aanpak waar alle belanghebbenden (spelers, ouders, coaches, trainers en Technische Commissie van zullen profiteren.

Uitgangspunten team-indelingen

De teamindeling voor het seizoen 2009-2010 zal tot stand komen door het doorlopen van de volgende stappen:

· Bepalen van de aantallen binnen een bepaalde leeftijdscategorie (A, B etc)

· Om teams te completeren doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of terugschuiven (dispensatie) naar een lagere leeftijdsklasse.

· Door/terugschuiven zal plaatsvinden op basis van speelsterkte.

· Indien de aantallen het toelaten zal er vanaf de 2e jaars E op steelsterkte worden ingedeeld.

Het selectieproces

Om een zo compleet en objectief mogelijk beeld te krijgen van de speelsterkte vragen we allereerst de coaches en trainers (die een heel jaar met de spelers/speelsters hebben gewerkt) om hun oordeel.

Daarnaast zullen er voor die leeftijdscategorieen, waar er iets te kiezen valt, selectietrainingen worden georganiseerd. Hierbij zullen ervaren hockeyers, die geen binding hebben met de teams, aan de hand van bepaalde oefeningen hun oordeel geven.

De selectietrainingen zullen plaatsvinden op

Dinsdag 19 mei : 18.30 – 19.30 : Meisjes C

20.00 – 21.15 : Meisjes A en B

Dinsdag 26 mei : 18.00 – 19.00 : Jongens E / meisjes E

19.30 – 20.30 : Meisjes D

De selectietrainingen hebben niet alleen tot doel om een “third opinion” te krijgen om voor die gevallen, waar de opinie van de trainers en coaches niet convergeren, maar ook om de ontwikkeling te volgen van bepaalde spelers/speelsters in de tijd.

De selectiecrtiteria

Voor zowel coaches/trainers als beoordelaars op de selectietrainingen wordt gekeken naar de volgende selectiecriteria (TIPS)

 • Criteria:
  • Techniek
  • Inzicht
  • Persoonlijkheid
  • Snelheid
 • In TIPS zal de beoordeling volgens de volgende staffel dienen te worden ingevuld:
  • 1 : zwak
  • 2 : matig
  • 3 : voldoende
  • 4 : goed
  • 5 : zeer goed
 • De uiteindelijke beslissingen worden uiteindelijk door de TC genomen, uiteraard na overleg/evaluatie met betrokkenen.
Ter afsluiting

Middels dit indelingsbeleid willen wij als vereniging recht doen aan kwaliteitsverschillen waardoor iedereen zo veel mogelijk op zijn of haar nivo en zo veel mogelijk met gelijk gestemden de hockeysport binnen onze vereniging kan beoefenen. We zullen alsTC telkens in contact met coaches en ouders bekijken wat de indeling is volgens bovenstaand principe en mochten er grote bezwaren rijzen bekijken wat de juiste oplossing is.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust kontakt op met het verantwoordelijke TC-lid. Hun namen en telefoonnummers kunt u vinden in het hockeykrantje.

U kunt uw vragen, opmerkingen, wensen ook mailen naar [email protected].

Ik zal uw vraag/opmerking/wens doorsturen naar het verantwoordelijke TC-lid (of indien mogelijk zelf beantwoorden).

Met vriendelijke hockeygroeten

Jan Prins

Bijlage: Beleid mbt teamindelingen

Benjamins:

· Kinderen die voor 1 oktober nog geen 7 jaar zijn

· Geen teamindelingen

F-jeugd (3-tal):

· Kinderen van 7 jaar (peildatum is 1 oktober) en die al 4-6 maanden getraind hebben

· Teamindeling op basis van leeftijd en/of moment van aanmelding (indien mogelijk rekening houdend met persoonlijke voorkeuren)

1e jaars E-jeugd (6-tal):

· Kinderen van 8 jaar (peildatum is 1 oktober) en die al 4 maanden getraind hebben

· Bestaande teams stromen in principe ongewijzigd door van F naar E

· Indeling van nieuwe leden op basis van leeftijd en/of moment van aanmelding (indien mogelijk rekening houdend met persoonlijke voorkeuren)

2e jaars E-jeugd (6-tal of 8-tal):

· Kinderen van 9 jaar (peildatum is 1 oktober) en die al zo’n 4 maanden getraind hebben

· Er vindt een (her)indeling plaats op basis van hockeykwaliteiten en mentaliteit

· Voorzichtige indeling van nieuwe leden op basis van hockeykwaliteiten en mentaliteit

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen

D-jeugd (8-tal of 11-tal):

· Kinderen van 10 en 11 jaar (peildatum is 1 oktober) en die al zo’n 2 maanden getraind hebben

· Er vindt een (her)indeling plaats op basis van hockeykwaliteiten en mentaliteit

· 8-tal vooral nuttig voor diegenen die nog niet toe zijn aan 11-tal hockey

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen

C-jeugd (11-tal):

· Kinderen van 12 of 13 jaar (peildatum is 1 oktober)

· Er vindt een (her)indeling plaats op basis van hockeykwaliteiten en mentaliteit

· Bij nieuwe aanmeldingen zal per geval bekeken worden wat de mogelijkheden zijn

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen

B-jeugd (11-tal):

· Kinderen van 14 of 15 jaar (peildatum is 1 oktober)

· Op basis van hockeykwaliteiten worden teamindelingen mogelijk heroverwogen

· Bij nieuwe aanmeldingen zal per geval bekeken worden wat de mogelijkheden zijn

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen

A-jeugd (11-tal):

· Kinderen van 16 of 17 jaar (peildatum is 1 oktober) en die al zo’n 2 maanden getraind hebben

· Op basis van hockeykwaliteiten worden teamindelingen mogelijk heroverwogen

· Bij nieuwe aanmeldingen zal per geval bekeken worden wat de mogelijkheden zijn

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar de senioren door te stromen.

Algemene opmerkingen:

· Vanaf de 2e jaars E-jeugd t/m de A-jeugd vindt er in ieder geval bij seizoensaanvang een mogelijke herindeling plaats

· Ook in de loop van ieder seizoen zal gekeken worden of de prestaties van bepaalde spelers/speelsters aanleiding geeft geldende teamindelingen te herzien. In de regel zullen de herfstvakantie en de winterstop gebruikt worden om tijdens een seizoen teamindelingen te heroverwegen.

· Kinderen die duidelijk boven hun leeftijdgenootjes uit steken zullen tevens de kans krijgen om vervroegd naar een oudere leeftijdscategorie door te stromen.

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht