header foto header foto header foto
 

Arbitrage: clubscheidsrechter

Opleiding clubscheidsrechter 

Doelgroep
  1. Alle leden die 16 jaar of ouder zijn (verplicht); 
  2. ouders/verzorgers van jeugdleden die niet in het bezit zijn van een CS-kaart zijn;
  3. junioren onder de leeftijd van 16 jaar die het leuk vinden om te leren fluiten (ondergrens 14 jaar). Het is ter beoordeling aan de arbitragecommissie of een jonge kandidaat klaar is voor het fluiten van een wedstrijd en dus op vroege leeftijd mag deelnemen aan de opleiding.

Opzet 
Met ingang van het seizoen 2012-2013 wordt de opleiding tot clubscheidsrechter via de KNHB aangeboden middels een E-learning module. De cursisten moeten zelf achter de computer de basistheorie en de spelregels gaan leren. 

In aanvulling op de E-learning kunnen er, bij voldoende belangstelling, bijeenkomsten worden georganiseerd om de theoretische kennis in praktijksituaties uit te diepen. De data waarop deze avonden worden georganiseerd worden gepubliceerd op de website en zijn terug te vinden in de agenda op de website.  

Aanmelden 
Cursisten dienen zowel voor toegang tot de E-learning als voor deelname aan het examen zich aan te melden bij de [email protected]. Alle spelende leden die ouder zijn dan 16 jaar en nog niet in het bezit zijn van een kaart krijgen automatisch een uitnodiging. 

De cursist ontvangt voor de E-learning een no reply mail waarin het wachtwoord staat en overige informatie om juist te navigeren in het programma. 
De opleidingscoördinator kan met de speciale rechten de voortgang van de cursisten volgen. 

Examen 
De opleidingscoördinator publiceert de examendata tijdig op de programma pagina in dit menu alsmede in de agenda van de website. 

Het examen wordt op de traditionele manier (schriftelijke vragenlijst) afgenomen door een examinator van de KNHB in het clubhuis. 

Met ingang van het seizoen 2012-2013 worden alleen nog maar examens gebruikt die ook voor dyslectici geen problemen geven. 

Voor alle geslaagden wordt een kaart aangemaakt die naar het postadres van de vereniging wordt gestuurd. Via de opleidingscoördinator zullen de kaarten worden uitgereikt aan de nieuwe clubscheidsrechters. 

Wanneer je zonder geldige opgaaf van reden niet deelneemt aan het examen volgt een spelverbod (zie sanctiebeleid). 

Herexamen/Ziekte 
Kandidaten die gezakt zijn of door omstandigheden geen examen hebben kunnen doen kunnen (opnieuw) examen doen op de eerstvolgende examendatum. Cursisten dienen zich hiervoor opnieuw aan te melden bij de [email protected] 

Cursusduur 
Cursisten worden geacht zelf te studeren in een periode van 30 dagen, hierna komt de toegang tot de E-learning te vervallen. Om weer toegang te krijgen dient de cursist zich opnieuw aan te melden bij de [email protected] 

Studiebelasting: de gemiddelde studiebelasting bedraagt gemiddeld 12 uur. 

Financiën 
Per cursist wordt bij de club kosten in rekening worden gebracht. Hiermee worden de kosten voor de E-learning, de arbitragecoördinator, de scheidsrechterkaart en de administratiekosten betaald. 

Begeleiding 
Na het behalen van de clubscheidsrechters kaart wordt de nieuwe scheidsrechter zo spoedig mogelijk ingedeeld voor het fluiten van een wedstrijd. Voor hen is het belangrijk dat zij plezier krijgen in het fluiten daarom wordt extra aandacht besteed aan de begeleiding in de startfase. Hiervoor gelden de volgende afspraken: 
1. alle scheidsrechters worden door de AC ingedeeld naar niveau. Bij de toedeling van scheidsrechters aan wedstrijden geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team; 
2. een beginnende scheidsrechter wordt in de startfase altijd ingedeeld met een ervaren scheidsrechter; 
3. nieuwe scheidsrechters worden tijdens de startfase begeleid door de arbitragebegeleiding. 

De arbitragebegeleiding bestaat uit een groep ervaren scheidsrechters, die de nieuwe fluitisten vanaf de zijlijn begeleiden en in de rust en na afloop van de wedstrijd de sterke en de zwakke kanten van het optreden als scheidsrechter met de betrokkene evalueren. Bij het begeleiden gaat het er om de scheidsrechter in spé enthousiast te maken voor het arbitreren en hem als arbiter voor de toekomst te behouden.
 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht