header foto header foto header foto
 

Arbitrage: beleid

Beleid

HVM heeft de ambitie om bij haar leden en bezoekers bekend te staan als een club waar goed gefloten wordt en waar de wedstrijden een sportief, veilig en prettig verloop kennen. Om dit te realiseren is het van belang dat zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht de arbitrage goed georganiseerd is. Dit vereist een structurele aanpak waarvoor de basis in een beleidsplan is vastgelegd. 

Het beleidsplan is opgesteld door de arbitragecommissie van HVM, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleidsplan. Het plan is door het bestuur tijdens zijn vergadering van 14 september 2012 vastgesteld. Met dit document voldoet de vereniging aan de eis van de KNHB die alle clubs de verplichting heeft opgelegd een VAP (Verenigings-arbitrageplan) op te stellen. 

Bij de formulering van het beleid is gewerkt vanuit onderstaande uitgangspunten: 

• fluiten moet zo leuk zijn/ worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging; 

• alle spelende leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit van een scheidsrechterskaart (CS-kaart) te zijn. Hiermee waarborgt HVM de spelregelkennis bij haar spelers en wordt voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters; 

• alle junioren in het bezit van een scheidsrechterskaart zijn verplicht om wedstrijden te fluiten; 

• alle senioren zijn verplicht wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen echter binnen hun team afspreken dat vanuit dat betreffende team een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten; 

• alle scheidsrechters worden door de aanwijzer ingedeeld naar niveau. Bij de toedeling van scheidsrechters aan wedstrijden geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team; 

• er wordt actief ingezet op begeleiding van minder ervaren scheidsrechters;

• er is een groep van (bonds-)scheidsrechters die kunnen fluiten in de hoogste klasse(n) waarin de club actief is.
 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht