header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

ALV - HVM seizoen 2021-2022

vrijdag 24 juni 2022   |   20:00 - 22:30   |   Clubhuis
Agenda
 1- Opening door de voorzitter
 2- Notulen vergadering (Juli 2021) 
 3- Ingekomen stukken
 4- Terugblik seizoen 2021/2022
 - Secretariaat
 - Technische Commissie
 - Sponsor Commissie
 5- Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022
 6- Speerpunten seizoen 2022/2023
 7- Begroting en vaststelling contributies seizoen 2022/2023
 8- Rooster van aftreden bestuur / bestuur mutaties
 9- Stemronde
10- Rondvraag
11- Sluiting

Sponsoren

Contact

Adres
Proostdijstraat 41,
3641AT Mijdrecht
0297 - 28 70 32
[email protected]

Postadres
Ridderschapstraat 36,
3641JZ Mijdrecht