header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Scheidrechters

HVM heeft de ambitie om bij haar leden en bezoekers bekend te staan als een club waar goed gefloten wordt en waar de wedstrijden een sportief, veilig en prettig verloop kennen. Om dit te realiseren is het van belang dat zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht de arbitrage goed georganiseerd is.

Ons beleid is als volgt ingericht:

• fluiten moet zo leuk zijn/worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging;

• alle spelende leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit van een scheidsrechterskaart (CS-kaart) te zijn. Hiermee waarborgt HVM de spelregelkennis bij haar spelers en wordt voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters;

• alle junioren in het bezit van een scheidsrechterskaart zijn verplicht om wedstrijden te fluiten;

• alle senioren zijn verplicht wedstrijden te fluiten. Senioren kunnen echter binnen hun team afspreken dat vanuit dat betreffende team een geselecteerde groep beschikbaar is om te fluiten;

• alle scheidsrechters delen zichzelf in naar hun eigen niveau. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team;

• openstaande diensten worden aangevuld door de commissie Aanwijzing scheidrechters, leden worden hierop ingedeeld. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar een evenredige indeling;

• er wordt actief ingezet op begeleiding van minder ervaren scheidsrechters;

• er is een groep van (bonds-)scheidsrechters die kunnen fluiten in de hoogste klasse(n) waarin de club actief is.


Contact

Opleidingen:[email protected]

Aanwijzing:[email protected]

Scheidsrechtercommissaris:[email protected]