header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

We zoeken mensen voor het volgende

Momenteel zijn we opzoek naar mensen die de volgende funkties zouden willen vervullen:

 

 Deze vrijwilliger zorgt wekelijks voor de indeling van scheidsrechters bij competitiewedstrijden. De indeling wordt gedaan in Lisa, een administratieve taak die gemiddeld een uur per week kost.

De aanwijzer werkt nauw samen met de opleidingscoördinator en de overige deelnemers van de arbitragecommissie.

Hockeykennis is voor deze functie niet noodzakelijk. Heb je affiniteit met plannen, dan is deze vacature echt iets voor jou!

Interesse? Laat het ons weten via [email protected].
HVM kent grofweg 3 belangrijke bronnen van inkomsten:

 

 1. Contributiebijdrage van de leden,
 2. Barinkomsten
 3. Sponsoring.

 

Er is momenteel 1 persoon die zich met sponsoring bezighoudt en daarom zijn wij nadrukkelijk op zoek naar uitbreiding.

Taken:

 

 • Contacten leggen met potentiële sponsoren voor HVM;
 • Verder ontwikkelen van sponsorbeleid en nieuwe proposities bedenken;
 • Bewaken van relaties en sponsorcontracten;
 • Sluiten van nieuwe contracten;
 • Bewaken en (laten) uitvoeren van gemaakte afspraken met sponsoren
 • Communicatie met het bestuur;
 • Optioneel: Lid van het bestuur;

 

Hockeykennis is voor deze functie handig maar niet absoluut noodzakelijk. Heeft u affiniteit met hockey en wellicht eigen kinderen in de jongste jeugd, dan is dat een heel goede basis.

Enthousiast? Laat het ons weten via [email protected].De Technische Commissie bestaat momenteel uit zes zeer betrokken mensen, die op een prettige en enthousiaste manier met elkaar samenwerken, veel ervaring hebben en deze graag willen delen. Het streven van de Technische Commissie is om de vereniging zoveel mogelijk te faciliteren op hockeytechnisch gebied teneinde ieder individu op HVM een optimaal speelplezier te laten beleven.

De Technische Commissie heeft als gezamenlijke taak het technisch beleid te bewaken en uit te dragen. Daarnaast heeft elk TC-lid de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

Taken:

 

 • Zorgen voor de uitvoering en bewaking van het TC-beleid en overige bestuursbesluiten;
 • Communicatie met de andere commissies;
 • Communicatie met de coaches, team managers en ouders van de desbetreffende teams;
 • Uitvoering geven aan het beleid van de TC in al haar facetten;
 • Initiëren van verbeteringen;
 • Oplossen van situaties die ontstaan tijdens het seizoen;
 • Opstellen teamplanning komend seizoen;
 • Correct overdragen van spelers/teams aan het volgende TC-lid.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 

 • Verantwoordelijk voor de teams en spelers in de desbetreffende lijn op elk gebied;
 • Corrigerende maatregelen nemen, binnen de desbetreffende lijn, indien het beleid niet juist correct wordt uitgevoerd.

 

Hockeykennis is voor deze functie handig maar niet absoluut noodzakelijk. Heeft u affiniteit met hockey en wellicht eigen kinderen in de jongste jeugd, dan is dat een heel goede basis.

Enthousiast? Laat het ons weten via [email protected]

 

De inzet van vrijwilligers is voor HVM onmisbaar. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan (bestaande) vrijwilligers en om constant in contact te komen met nieuwe enthousiaste mensen die iets voor de vereniging willen en kunnen betekenen.

Om de behoeften aan vrijwilligers binnen de vereniging enerzijds en de beschikbaarheid van nieuwe vrijwilligers anderzijds beter in beeld te krijgen en op elkaar te laten aansluiten, is de nieuwe functie van Vrijwilligerscoördinator (VWC) in het leven geroepen.

De VWC is de spin in het web van de hockeyclub inzake het werven van vrijwilligers en is het aanspreekpunt op het gebied van vrijwilligers. De VWC valt rechtstreeks onder het Bestuur.

Taken:

 

 • Het Bestuur ondersteunen en adviseren bij het beleid m.b.t. vrijwilligers;
 • Inventariseren van de behoefte aan vrijwilligers binnen de club (bij commissies en Bestuur);
 • Zorgen voor functieomschrijvingen van de verschillende vrijwilligersfuncties;
 • Communicatie verzorgen op het gebied van vrijwilligers(beleid);
 • Aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. de inzet van vrijwilligers;
 • (Mede)organisatie van Let’s Roll dag eind juni;
 • (Mede)organisatie van vrijwilligersavond.

 

Enthousiast? Laat het ons weten via [email protected]. 

De huidige voorzitter zal na het seizoen 22/23 zijn taak neerleggen of zoveel eerder als mogelijk. Daarom zijn wij met spoed op zoek naar een voorzitter voor onze vereniging. Het huidige bestuur bestaat momenteel uit vier zeer betrokken mensen, die op een prettige en enthousiaste manier met elkaar samenwerken, veel ervaring hebben en deze graag willen delen. Zij vervullen de rollen van Penningmeester, Secretaris, Voorzitter Technische Commissie en Voorzitter.

Zoals veel verenigingen wordt HVM bestuurd door vrijwilligers. Iedere dag en vooral in het weekend zijn leden aan het werk om onze club draaiende te houden. Dankzij deze vrijwilligers is HVM uitgegroeid tot de club die we nu zijn. We zijn een club waar sportiviteit, gezelligheid en prestaties samengaan, en we proberen ons op deze manier te onderscheiden van de grotere, zakelijkere clubs.

Naast uiteraard het hockey worden er veel andere activiteiten georganiseerd, zoals o.a. de enorm populaire jeugdfeesten.

Het is voor ons erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij HVM, dus geven we net zo veel aandacht aan kinderen die wat minder ambitieus zijn als aan de toppers binnen de club.

Hierin ligt een belangrijke rol voor het Bestuur en de Voorzitter in het bijzonder

Taken:

 

 • Voorzitter van het Bestuur en het gezicht naar buiten toe;
 • Voorzitten van reguliere Bestuursvergaderingen en in principe 1x per jaar een Algemene Leden Vergadering;
 • (Be)waken over gevoerd beleid, samen met medebestuursleden
 • Samen met andere bestuursleden aanspreekpunt voor externe contacten zoals de Gemeente en de KNHB
 • Mede opstellen van de gezamenlijke (voorstel)begroting

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 

 • Beheren en bewaken van budgetten en begrotingen (na goedkeuring ALV);
 • Nemen van besluiten indien de vergadering van het bestuur tot verdeeldheid leidt;
 • Corrigerende maatregelen nemen indien het beleid niet juist wordt uitgevoerd.

 

Hockeykennis is voor deze functie handig maar niet absoluut noodzakelijk. Heeft u affiniteit met hockey en wellicht eigen kinderen in de jongste jeugd, dan is dat een heel goede basis.

Enthousiast? Laat het ons weten via [email protected].