header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden - Lidmaatschap

Aanmelden
Aanmelden gaat snel en gemakkelijk via internet; de gegevens worden meteen opgenomen in de database. Dit scheelt jou en de vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Ga hiervoor naar het inschrijfformulier. Let op, je dient o.a. akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze staan ook op de website onder Statuten en Huishoudelijk Reglement en kun je dus inzien alvorens akkoord te geven.
 
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je binnen 5 werkdagen een bevestiging van het lidmaatschap vanuit de ledenadministratie. Let op; indien er een wachtlijst is dan zul je hiervan op de hoogte worden gesteld.
 
Zoals aangegeven zal de contributie in 2x worden afgeschreven, te weten in september en januari. Als je lid wordt van Hockey Vereniging Mijdrecht dan betaal je de inschrijfkosten tegelijk met de 1e afschrijving van de contributie.
 
Opzeggen
Dit kan per mail door een bericht te sturen aan: [email protected]

Dit dient te gebeuren vóór 30 april van ieder jaar. Dit is in verband met het samenstellen van de teams en de opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.

Meld je je af na deze datum, dan ben je de gehele contributie voor het komend seizoen verschuldigd. Houd er rekening mee dat daarbij ook je team gedupeerd wordt.

Bij aanmelding als lid is er altijd inschrijfgeld/administratiekosten verschuldigd; dus als je je afmeldt en je wilt later alsnog weer lid worden in het nieuwe seizoen is er weer inschrijfgeld verschuldigd.

Je zult te allen tijde een schriftelijke mailbevestiging ontvangen van de opzegging. Deze zal worden verstuurd vanuit de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging hiervan hebt ontvangen. Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig worden geaccepteerd.