header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Hockey: Junioren

Introductie Hockey Junioren
 
Sporten in een team is van jongs af aan leuk en leerzaam. Bij jeugdhockey wordt de sportervaring langzaam opgebouwd. In het leerproces staan techniek en vaardigheid, tactiek, maar vooral ook het samen spelen centraal. Net als bij andere hockeyverenigingen leren wij de kinderen op een plezierige, veilige en dynamische manier hockeyen. Het niveau van de trainingen en het spel zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroep. Zo begint de jongste jeugd met spelen in 3-tallen op een 1/8 veld, vervolgens 6-tallen, op een kwart veld. Als de kinderen wat ouder zijn wordt in achttallen gespeeld (op een half veld) en tenslotte in elftallen.
 
Hockeyen kan al vanaf 5 jaar. Op die leeftijd wordt iedere week getraind en spelen de kinderen wedstrijdjes onderling. De nadruk ligt op plezier en veiligheid en niet op winnen of verliezen. Vanaf 7 jaar worden de eerste ‘echte’ wedstrijdjes gespeeld. Iedere week op zaterdagochtend, tegen een andere club. De ene week ‘thuis’ en de andere week op bezoek bij ‘de tegenstander’.
 
Betrokkenheid van ouders
 
Het begeleiden van de jeugd is ontzettend arbeidsintensief en daarbij is hulp en betrokkenheid van ouders onmisbaar. Bij de D, E en F teams worden ouders gevraagd als coach en/of scheidsrechter. Bij de A, B en C teams blijft één van de ouders coach en worden de scheidsrechters vanuit de vereniging aangewezen. Hockeyervaring als ouder voor deze hulp absoluut geen must! Natuurlijk worden coaches e.d. door de vereniging goed geïnstrueerd en begeleid. Bij de uitwedstrijden wordt met eigen auto’s gereden en gaat naast de coach altijd een ouder (of ouders) mee om te begeleiden. Daarnaast is natuurlijk zowel uit als thuis het enthousiasme van ouders aan de veldlijn onmisbaar!
 
Ook vragen wij ouders een paar uurtjes hulp bij andere verenigingsactiviteiten, zoals het organiseren van feestjes voor de jeugd of het draaien van een bardiensten. Het samenwerken bij zulke activiteiten is onmisbaar voor de vereniging, maar het is ook goede manier om op zo’n manier de vereniging en haar leden te leren kennen.

Informatie over de contributie voor het seizoen 2013/2014 vind je op de pagina Over HVM > Lidmaatschap > Informatie.
 
Vanaf 18 jaar gaat jeugdhockey over in seniorenhockey.
 
Jongste Jeugdhockey
 
Jongste Jeugdhockey is een verzamelnaam voor:
 

Categorie

Leeftijd

Mogelijke spelvormen

1e jaars F

6 jr / groep 3

Alleen training

2e jaars F

7 jr / groep 4

3- en/of 6-tal hockey

1e jaars E

8 jr / groep 5

6-tal hockey

2e jaars E

9 jr / groep 6

6- en/of 8-tal hockey

1e jaars D

10jr /groep 7

8- en/of 11-tal hockey

 
 
Kinderen moeten voor 1 oktober van het nieuwe hockeyseizoen bovenstaande leeftijd hebben om in die categorie te worden ingedeeld.
 
 
F-categorie (6 en 7 jaar)
 
Eerste jaars F trainen een keer per week en spelen nog geen wedstrijden.
Tweede jaars F trainen ook een keer per week en spelen op zaterdagochtend wedstrijdjes. Aan het begin van het seizoen worden teams op leeftijd ingedeeld en gaan 3-tal hockey spelen. Na de Herfstcompetitie vindt een herindeling van de poules plaats. Dit is ook het moment waarop er van 3-tal naar 6-tal hockey overgegaan kan worden. Dit geldt alleen voor kinderen die daar aan toe zijn. Alleen in deze categorie kunnen ook gemengde jongens/meisjes teams voorkomen.
 
E-categorie (8 en 9 jaar)
 
Eerste jaars E trainen in principe twee keer per week en spelen op zaterdag een wedstrijd. De teams spelen het hele seizoen 6-tal hockey.
 
Tweede jaars E trainen twee keer per week. Er wordt gespeeld in 6-tallen tenzij het niveau van de spelers het rechtvaardigen om een 8-tal te formeren. Na de Voor- of Herfstcompetitie vindt er een herindeling van de poules plaats. Dit is ook het moment waarop er van 6-tal naar 8-tal hockey overgegaan kan worden. Dit geldt alleen voor kinderen die daar aan toe zijn.
 
In deze categorie kan het numeriek noodzakelijk zijn om eerste en tweede jaars E samen in een team in te delen, zodat alle spelers de mogelijk hebben wedstrijden te spelen.
 
D-categorie (10 en 11 jaar)
 
Eerste jaars D trainen 2 keer per week en kunnen in een acht- of elftal spelen. Na de Voor- of Herfstcompetitie vindt er een herindeling van de poules plaats, dan kan een 8-tal eventueel naar een elftal doorgroeien, mits de kinderen daar aan toe zijn en er voldoende spelers zijn.
 
Tweede jaars D trainen twee keer per week en spelen in principe allemaal elftalhockey.
 
De seizoensindeling voor de Jongste Jeugd:
 
Het hockeyseizoen is voor de Jongste Jeugd opgedeeld in drie op zichzelf staande competities van een aantal wedstrijden; de Voorcompetitie (Zomer- tot Herfstvakantie), Herfstcompetitie (Herfst- tot Kerstvakantie) en Lentecompetitie (Krokusvakantie tot eind van het seizoen) Na elke competitie vindt een pouleherindeling plaats. Het is dan eventueel mogelijk om van spelvorm te veranderden. F-jes kunnen 6-tal gaan spelen, E-tjes 8-tal en D-tjes elftalhockey
 
Teamindeling:
 
Eindverantwoordelijk voor de teamindeling bij de jongste jeugd is de Technische Commissie die dit doet in samenwerking coaches en trainers en waar nodig in overleg met ouders.
 
Hoe worden de Jongste Jeugd teams in gedeeld?
 
Primair worden de Jongste Jeugd teams in leeftijdsgroepen ingedeeld volgens de bovenstaande tabel. Vervolgens worden er per leeftijdsgroep teams ingedeeld met als doel elk kind op zijn/haar niveau met plezier te laten en leren hockeyen. Daartoe wordt gedurende het seizoen aan alle coaches, trainers en spelleiders gevraagd hun input te geven over de spelers/-sters van het team dat zij begeleiden. Er wordt gekeken naar aantallen in de leeftijdsgroep en naar zaken als technische vaardigheden en ontwikkeling, inzicht, inzet en coachbaarheid van de individuele kinderen. Teams worden aan het eind van het seizoen voor het daarop volgende seizoen ingedeeld. De indeling wordt in mei via de website bekend gemaakt. De teamsamenstelling blijft voorlopig. Bij hoge uitzondering kunnen wisselingen gedurende het seizoen voorkomen, wanneer de Technische Commissie daar aanleiding of noodzaak toe ziet.
 
Junioren Categorie
 

Categorie

Leeftijd

Mogelijke spelvormen

2e jaars D

11 jr / groep 8

11-tal hockey

1e jaars C

12 jr / klas 1

11-tal hockey

2e jaars C

13 jr / klas 2

11-tal hockey

1e jaars B

14 jr / klas 3

11-tal hockey

2e jaars B

15jr / klas 4

11-tal hockey

1e en 2e jaars A

16 jr / 17 jr /

11-tal hockey

 
De selectie voor de ABCD-elftallen wordt gemaakt door de TC op basis van gesprekken met coaches en trainers en een tot twee selectiemomenten. Daarnaast probeert de TC zoveel mogelijk wedstrijden te zien. Bij het selecteren wordt uiteraard gekeken naar de technische en tactische kwaliteiten van spelers, maar we hechten ook veel waarde aan motivatie en mentaliteit. Het gaat dus om een combinatie van kenmerken.
 
Seizoensindeling:
 
In de periode tot de herfst vakantie is de voorcompetitie die bepalend is voor de klasse waar het team na de herfstvakantie speelt.In de maanden december tot en met Februari is de winterstop waarin de meeste teams meedoen aan de zaalcompetitie.
 
Team indeling:
 
Teams worden aan het eind van het seizoen voor het daarop volgende seizoen ingedeeld. De indeling wordt in mei/juni via de website bekend gemaakt. De teamsamenstelling blijft voorlopig. Bij hoge uitzondering kunnen wisselingen gedurende het seizoen voorkomen, wanneer de Technische Commissie daar aanleiding of noodzaak toe ziet.
 
De elftallen worden samengesteld door de coördinatoren van de Technische Commissie in samenwerking met coaches en trainers.
 
 
Coaches
 

De coach van een jeugdteam is de contactpersoon en begeleider van een team.

 

Hij/zij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het team in het veld: maakt dus de opstelling per wedstrijd en regelt het wisselen.Daarnaast maak hij/zij aan het begin van het seizoen een schema waarin alle namen en adressen van de teamleden staan, het wedstrijdschema voor de komende periode, de namen van de ouders, wie wanneer moet rijden en de belcirkel. De coach heeft ook regelmatig contact met de trainer van het team.

 


Bij de 8D, E en F jeugd moet de coach ook ervoor zorgen dat zowel het uit- als thuisspelende team een scheidsrechter levert (hij/zij kan dit ook zelf zijn).

HVM probeert voor de A, B, C en D teams zo veel mogelijk 2 coaches per team te hebben, waarbij het de bedoeling is dat 1 van de 2 hockey of in ieder geval teamsport ervaring heeft.
 
 
Voor de kinderen
 
Trainingen
HVM zet zich in om voor alle 6 en 8 tallen 2x in de week 1 uur training te verzorgen, waarvan 1x door een A trainer en 1 x door een coach trainer met waar mogelijk ondersteuning van 1 hulptrainer.
Voor de 11 tallen verzorgen we waar mogelijk 2 x 1,5 uur training door een A trainer of een trainer die wordt ondersteund door een A trainer. Alle trainingen staan onder toezicht van onze hoofdtrainer, deze verzorgd ook de stof en het meer jaren plan voor de club.
  
Aanwezigheid trainingen
Van alle kinderen die training krijgen op HVM wordt verwacht dat ze op tijd aanwezig zijn op de training en zich indien noodzakelijk afmelden bij hun trainer/coach of hoofdtrainer. Minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig is een vereiste.
 
Benodigdheden
 
Algemeen:
Hockeykleding, dit hoeft voor de trainingen geen clubtenue te zijn. Scheenbeschermers, hockeyschoenen, hockeystick, bitje en bidon of drinkfles. Iets droogs om aan te doen na de training.
 
Bij warm weer:
Zorg voor dunnere kleding en voldoende drinken.
 
Bij koud weer:
Kleed kinderen voldoende warm aan, het liefst in lagen zodat ze die ook uit kunnen trekken. En kleding die bestand is tegen water. Als het koud is koel je extra snel af met natte kleding. Hockeyhandschoenen met nopjes tegen het glijden van de stick, andere handschoenen zijn niet toegestaan.