header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Scheidrechters

HVM heeft de ambitie om bij haar leden en bezoekers bekend te staan als een club waar goed gefloten wordt en waar de wedstrijden een sportief, veilig en prettig verloop kennen. Om dit te realiseren is het van belang dat zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht de arbitrage goed georganiseerd is.


Als scheidsrechter moet je natuurlijk up-to-date zijn met alle spelregels. Om die kennis op te doen of weer even op te frissen hebben verwijzen we je naar de pagina oefenmateriaal voor scheidsrechters.


Ons beleid is als volgt ingericht:

• fluiten moet zo leuk zijn/worden dat het niet meer als een verplichting gezien wordt maar als een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging;

• alle spelende leden vanaf O16 teams dienen hun scheidsrechterskaart (CS-kaart) te behalen. Dit wordt geïnitieerd vanuit de vereniging. Hiermee waarborgt HVM de spelregelkennis bij haar spelers en wordt voldaan aan de KNHB eis voor clubscheidsrechters;

• alle junioren en senioren in het bezit van een scheidsrechterskaart zijn verplicht om wedstrijden te fluiten (maximaal 4 keer per seizoen)

• alle scheidsrechters delen zichzelf in naar hun eigen niveau. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de wedstrijden begeleid moeten worden door arbiters die passen bij het niveau van het spel van het betrokken team;

• openstaande diensten worden aangevuld door de commissie Aanwijzing scheidrechters, leden worden hierop ingedeeld. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar een evenredige indeling;

• er wordt actief ingezet op begeleiding van minder ervaren scheidsrechters;

• er is een groep van scheidsrechters (bonds of CS+) die kunnen fluiten in de hoogste klasse(n) waarin de club actief is.

• Senioren worden ingedeeld door de arbitrage manager van hun eigen team op de wedstrijden die hen worden toegewezen door de arbitrage commissie


CS+

Voor de scheidsrechters die al een CS diploma hebben behaald en zichzelf verder willen ontwikkelen, biedt de KNHB een vernieuwde online CS+ opleiding aan met als doel:

  • Clubscheidsrechters die zekerder en met meer plezier op het veld staan.
  • Het verbreden van de regelkennis voor scheidsrechters en spelers.
  • Voor clubs een beter arbitragecorps met meer ervaren scheidsrechters.
  • Verbinding tussen vereniging arbitrage en bondsarbitrage

Wil je ook CS+ scheidsrechter worden of meer informatie willen neem dan contact met ons op!

 


Contact

Scheidsrechtercommissie: [email protected]